Loading...

Fastighetsskötsel

Hebe Städ & Fastighetsservice AB utför regelbundna reparationer och jourarbeten till fastighetsägare, föreningar och företag i Stockholm. Vissa saker runt en fastighet behöver skötas om och fixas till om vart annat. Med ett kundanpassat driftavtal kan du släppa den dagliga driften.

Ring oss idag på 0707-388 436

Hög trivsel

Med kontinuerligt underhåll höjer man trivseln, mindre stress med nöjda hyresgäster och personal som naturlig följd. Hebe utför kontroller och åtgärder i aktuella lokaler och gemensamma ytor så beståndet hålls i gott skick.

Rutinarbeten vi utför

  • Mindre renovering, snickeri & byggarbeten
  • Boendeservice och åtgärdande av vanliga fel i lägenheter t.ex. blandarbyte, reparation tvättställ, toalett, WC-sits, avloppsrensning
  • El & VVS-arbeten byte glödlampor, reparation av trasiga vägguttag, strömbrytare, diskbänks
  • Lås & Dörrar, byte av handtag, justering av dörrlås
  • Vitvaruservice, fläktbyte, kokplatta m.m.
  • Trädgårdsskötsel, sandning, sopning, gräsklippning
  • Trapphusstädning
  • Renhållning av fastigheten
  • Snöskottning, halkbekämpning

Bred kunskap

Med årens lopp att hjälpa såväl flerbostadshus, butikslokaler, kontorsmiljöer och kommersiella bestånd så har Hebe byggt upp en bred kompetens och utvecklat utarbetade arbetsrutiner för att ge god service.

Hör av er

Kontakta gärna Hebe Städ & Fastighetsservice AB idag för rådgivning och kostnadsförslag! Ring oss idag på 0707-388 436

Kontakt: Andree Nordqvist
Telefon:  0707-388436
Epost:     info@hebestad.se

Kontakta oss idag