Användarvillkor

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte använda webbplatsen. Din tillgång till och användning av denna webbplats, liksom alla relaterade webbplatser som drivs och ägs av Hebe Städ & Fastighetsservice AB som omfattar https://hebestad.se , bland andra (tillsammans “Webbplatsen” ) är föremål för följande villkor (“Villkor för användning”) och alla tillämpliga lagar. Genom att besöka och surfa på webbplatsen, godkänner du, utan begränsning eller förbehåll, användarvillkoren och bekräftar att alla andra överenskommelser mellan dig och webbplatsen ersätts och utan verkan:

1. Du godkänner att webbplatsen själv, liksom alla innehåll, videor, utbildningsmaterial, produkter, tjänster och / eller andra material, görs tillgängliga på webbplatsen av oss eller annan tredje part, liksom utseendet och känslan av alla av ovanstående (gemensamt benämnda “Innehållet”) bibehålls för personligt bruk och uppgifter från hebestad.se - Hebe Städ & Fastighetsservice AB, (“Bolaget”) och är företagets egendom och / eller dess tredjepartsleverantörer. Du samtycker till att sådant företag Innehållet ska omfatta alla egna videor, HTML / CSS, Javascript, grafik, röst- och ljudinspelningar, konstverk, bilder, dokument och text samt alla andra material som ingår i webbplatsen, exklusive endast material som du förse. Under förutsättning att du följer dessa användarvillkor beviljar bolaget härmed dig en begränsad licens, som är icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-underlicensierbar, tillgång, visa och använda Webbplatsen endast för din personliga ändamål. Ingen Företaget Innehållet får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, skickas, överföras, distribueras, används för offentliga eller kommersiella syften, eller laddas ner på något sätt utan skriftligt tillstånd uttryckligen beviljats av bolaget. Ändring av innehållet eller användning av Innehållet i något annat syfte är ett brott mot upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i bolaget, liksom andra författare som skapade material och kan bli föremål för skadestånd och sanktioner. Du får inte distribuera, ändra, överföra eller använda innehållet på webbplatsen eller något innehåll, inklusive all programvara, verktyg, grafik och / eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella syften utan skriftligt tillstånd av bolaget.

2. Allt innehåll, såsom text, data, bildfiler, filmer och ljudfiler, och andra material som ingår i webbplatsen är upphovsrättsskyddat om inget annat anges och är företagets egendom och / eller leverantör till Bolaget. Inga sådana material kan användas, utom vad som anges i dessa användarvillkor.

3. Alla varunamn, varumärken och bilder och biografisk information för människor som används i bolaget innehåll och som ingår i webbplatsen är antingen egendom, eller användas med tillstånd av bolaget. Användningen av innehåll som du är strängt förbjudet, såvida inte uttryckligen tillåtet av dessa användarvillkor. All otillåten användning av innehåll kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, och andra äganderätter i bolaget och / eller tredje part, liksom lagar om sekretess och offentlighet och andra regler och stadgar. Ingenting i detta avtal eller på webbplatsen skall tolkas som beviljande, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något varumärke eller annan patentskyddad information utan skriftligt medgivande från bolaget eller fest ägare tredje. Bolaget respekterar upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter som tillhör andra. Bolaget har rätten, men har ingen skyldighet, att ta bort innehåll och konton som innehåller material som den anser, efter eget gottfinnande, att vara olagligt, kränkande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor. Om du tror att dina immateriella rättigheter kränks och / eller att något arbete som tillhör dig har reproducerats på webbplatsen eller något innehåll på något sätt, kan du meddela bolaget vid [email protected] . Ange ditt namn och kontaktuppgifter, vilken typ av ditt arbete och hur det överträds, all relevant upphovsrätt och / eller varumärkesregistrering informationen, platsen / URL av brott, och all annan information som du tror är relevant.

4. Medan Bolaget använder rimliga ansträngningar för att korrekt och aktuell information på webbplatsen, gör bolaget inga garantier eller utfästelser om dess riktighet. Bolaget tar inget ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på webbplatsen.

5. När du registrerar med bolaget och / eller denna webbplats, du uttryckligen samtycke till att få meddelanden, meddelanden, avtal, avslöjanden, rapporter, dokument, meddelanden om nya produkter eller tjänster, eller andra register eller korrespondens från bolaget. Du samtycker till att få meddelanden elektroniskt genom att överföra meddelandet till dig via e-post.

6. Om du skickar kommentarer eller förslag om webbplatsen till bolaget, inklusive, men inte begränsat till, anteckningar, text, teckningar, bilder, mönster eller datorprogram, skall dessa inlagor bli och skall förbli den enda företagets egendom . Inga uppgifter skall omfattas av någon skyldighet förtroende hos bolaget. Bolaget skall uteslutande äger alla rättigheter till (inklusive immateriella rättigheter till dessa), och skall ha rätt till obegränsad användning, publicering och spridning för att alla sådana bidrag för alla ändamål, kommersiella eller på annat sätt utan någon bekräftelse eller ersättning till dig.

7. Bolaget ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att begränsa obehörig åtkomst till våra data och filer. Men inget system eller inte lösenordsskyddade kan vara helt ogenomtränglig. Du bekräftar att det kan vara möjligt för en obehörig tredje part att komma åt, visa, kopiera, ändra eller distribuera data och filer du lagrar använda webbplatsen. Användning av webbplatsen är helt på egen risk.

8. Bolaget kommer inte avsiktligt avslöja någon personlig information om dig till tredje part, utom när bolaget i god tro, anser sådant avslöjande är nödvändigt för att följa lagen eller verkställa dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen ger du ditt godkännande av bolagets sekretesspolicy ( https://hebestad.se/sekretess-policy ). Om du inte håller med om denna integritetspolicy, helt eller delvis, ska du inte använda denna webbplats.

9. VARKEN BOLAGET eller någon annan part inblandad i att skapa, producera eller bibehålla webbplatsen och / eller innehållet på webbplatsen ska vara ANSVARIGA UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA, indirekta eller straffskadestånd TILL FÖLJD AV DIN åtkomst till eller användning av webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, ÄR ALLT innehållet på webbplatsen TILLHANDAHÅLLS “SOM DEN ÄR” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

Bolaget GARANTERAR INTE ELLER UTFÄSTELSER AVSEENDE ANVÄNDNING AV materialet på webbplatsen, RESULTAT AV användningen av sådana material, lämpligheten av dessa MATERIAL FÖR NÅGRA användarens behov eller sannolikheten att deras användning KOMMER ATT UPPFYLLA NÅGON användarens förväntningar, OR DERAS RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER KORRIGERING.

Bolaget inte heller GARANTERAR ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER garanterar att du kommer tjäna några pengar ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER BOLAGETS teknik eller tjänster. DU ACCEPTERAR ALLT ANSVAR FÖR UTVÄRDERING EGEN intjäningspotential LIKSOM verkställande din egen verksamhet och tjänster. Din intäktspotential är helt beroende av dina egna produkter, idéer, tekniker; DIN GENOMFÖRANDE AV DIN AFFÄRSPLAN; Den tid du ägna åt PROGRAM, idéer och tekniker erbjuds och utnyttjas; Liksom din EKONOMI, dina kunskaper och din skicklighet. Eftersom dessa faktorer skiljer sig mellan alla individer, kan företaget inte OCH GARANTERAR INTE ELLER UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE din framgång eller inkomstnivå.

Bolaget GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNING AV MATERIAL KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS, innehållet och / eller material som finns på denna webbplats är FRI FRÅN BUGGAR ELLER VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER . Du tar allt ansvar för kostnaden för alla nödvändiga reparationer eller korrigeringar. FÖRETAGET SKA INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA PRESTANDA ELLER SERVICE problem som orsakas av NÅGON WEBBPLATS TREDJE PART ELLER tredjeparts tjänsteleverantör. SÅDAN PROBLEM SKA uteslutande regleras av avtalet mellan dig och leverantören. Observera att tillämplig lagstiftning inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier. Några av ovanstående undantag kan därför inte gäller dig.

10. Bolaget skall INTE VARA ANSVARIG FÖR NÅGRA PRESTANDA ELLER SERVICE problem som orsakas av TREDJE WEBBPLATS PART ELLER tredjepartsleverantör (inklusive, till exempel, din webbleverantör service, Stripe betaltjänster, din programvara och / eller eventuella uppdateringar eller uppgraderingar till detta program). SÅDAN PROBLEM SKA uteslutande regleras av avtalet mellan dig och leverantören. Bolaget förbehåller sig rätten att avgöra, efter eget gottfinnande, om bolaget är ansvarigt för sådan FEL eller avbrott. Bolaget förbehåller sig också rätten att begränsa användningen av platsen och / ELLER innehåll eller för att avsluta ditt konto bör företaget fram till att du har brutit DESSA ANVÄNDARVILLKOR, eller att du har brutit mot några andra bestämmelser eller VILLKOR FÖR FÖRETAG. Bolaget förbehåller sig rätten att neka åtkomst till platsen och / eller bolagets INNEHÅLL, PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER TILL NÅGON EGET VAL. Bolaget förbehåller sig rätten att avgöra, efter eget gottfinnande, om bolaget är ansvarigt för sådan FEL eller avbrott. Bolaget kan efter eget gottfinnande återbetala INITIAL avgift för ALL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER proportionell DEL av resultat i överensstämmelse med bolagets återbetalningsregler. Bolaget skall vägra ÅTERBETALNING TRETTIO (30) dagar efter din betalning för användning av webbplatsen och / eller NÅGOT INNEHÅLL, VARE SIG I ENLIGHET MED BOLAGETS KUND LICENSAVTAL ELLER ANNAT, OAVSETT ORSAK TILL störningar.

11. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL Bolaget VARA ANSVARIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, STRAFF, RELIANCE ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM förutsägbara eller ej, inklusive MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, skada eller förlust av materiella, INFORMATION ELLER DATA, FÖRLUST VINST, INTÄKT ELLER GOODWILL, KOSTNADER FÖR KAPITAL, kostnaden för att ersätta TJÄNSTER, ELLER ANSPRÅK FÖR avbrott eller transmissions PROBLEM, på grund av NÅGON DEFEKT på webbplatsen, innehållet och / eller relaterade material, oförmågan att använda tjänster levererade nedan eller NÅGON ANNAN ORSAK med avseende därpå, OAVSETT ANSVARS. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OM Bolaget HAR INFORMERATS ELLER ÄR MEDVETEN OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

12. Du accepterar att gottgöra och hålla Bolaget och var och en av dess chefer, tjänstemän anställda och agenter, skadeslösa från alla eventuella skulder, fordringar, skador och utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår ur eller i samband med (i) din brott mot detta avtal, (ii) varje överträdelse av dig av lag eller rättigheter för tredje part, (iii) material, information, fungerar och / eller annat innehåll av något slag eller media som du lägger upp eller dela på eller via Site, (iv) din användning av webbplatsen eller några tjänster som bolaget kan tillhandahålla via webbplatsen, och (v) ditt uppförande i samband med Webbplatsen eller tjänsterna eller till andra användare av webbplatsen eller tjänsterna. Bolaget förbehåller sig rätten att överta det exklusiva försvaret av alla krav som vi har rätt till ersättning enligt detta avsnitt. I sådana fall ska du lämna bolaget med ett sådant samarbete som rimligen begärs av Bolaget.

13. Bestämmelserna i dessa användarvillkor är till fördel för bolaget och dess dotterbolag, dotterbolag och dess tredje parts innehållsleverantörer och licensgivare, och var och en har rätt att hävda och genomdriva sådana bestämmelser som direkt eller för egen räkning.

14. Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, utan hänsyn till eventuella principer konflikter lag. Om någon bestämmelse i detta avtal skall vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, då den bestämmelsen anses avskiljas från detta avtal och skall inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser.

15. Dessa användarvillkor kan revideras från tid till annan genom att uppdatera dem. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de aktuella användarvillkoren som du är bundna.

Hebe Städ & Fastighetsservice AB

Jungfrugatan 4, 114 44 Östermalm, Stockholm 

Org.nr: 559033-7530

[email protected]

Senast uppdaterad: April 2024

© 2024 Hebestäd & Fastighetsservice AB

© 2024 Hebestäd & Fastighetsservice AB